Vereniging "De Nije Sylpream"

In 2001 bouwde Jelle Talsma in Osingahuizen (Heeg, Friesland) de eerste "Nije Sylpream". Al vrij snel kwam er, mede dankzij krantenartikelen in o.a. de Leeuwarder Courant en de Spiegel der Zeilvaart, bekendheid aangaande deze nieuwe pramen. Ze waren snel, wendbaar, hadden veel zitruimte en uitstekende zeileigenschappen.

Ook de relatief lage (casco) bouwkosten zorgden ervoor dat een aantal zeilliefhebbers, onder begeleiding, een casco in elkaar zetten.
In Koudum en omstreken waren dat er 5 en in de rest van de provincie nog eens 10.
Alle eigenaren van de nieuwe zeilpramen die de laatste afgelopen jaren gebouwd zijn, hebben de vereniging "de Nije Sylpream" opgericht. Op dit moment varen er 15 van deze nieuwe zeilpramen op de Friese meren.
Eind 2005 hebben de eerste wedstrijden plaatsgevonden waarbij genoten kon worden van zeilpramen die ondergebracht waren in een eenheidsklasse.
Dit leverde spectaculaire beelden op, waarbij fel om de eer en de prijzen gestreden werd.

terug naar startpagina